Rekrutacja

 




Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

1) Rodzice nowych dzieci aplikujących do przedszkola pobierają i składają wniosek o przyjęcie do przedszkola od 15 lutego 2021r. do 15 marca marca 2021r. Wypełnione wnioski będzie można złożyć w skrzynkach podawczych umieszczonych przy wejściach do budynków przedszkoli lub wysłać wypełniony skan wniosku na adres mailowy smyk.kwidzyn@gmail.com

2) Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola pobierają od 02 lutego 2021r. Deklaracje będą wydawać wychowawcy grup z przedszkoli przy ul. Piłsudskiego lub na ul. Mylnej „DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „SMYK”. Wypełniają ją i zwracają w terminie do 12 lutego 2021r.

3) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do wiadomości telefonicznie 12 kwietnia 2021 r. Przedszkole będzie dzwonić do rodziców z informacją o wyniku rekrutacji


UWAGA ! Rekrutacja do Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.

Wniosek do pobrania