GODZ. CZYNNOŚCI
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czas do realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną). Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierunkowe na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne: oglądanie książeczki. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne
8.30-9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne Przygotowanie do śniadania
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych
9.00 – 10.00 Zajęcia wychowawcze-dydaktyczno, programowe, obowiązkowe organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, poznajemy litery, liczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy, Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
              Przygotowanie do II śniadania II śniadanie
Zabawa ruchowa Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, logopedia, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodowe itd...
Czynności samoobsługowe i higieniczne
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów).
  12.00 – 12.30 Przygotowanie do obiadu I danie
      Poobiedni relaks, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza.
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w terenie, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 - 14.20 Przygotowanie do obiadu II danie
14.20-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów). pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne g/w zainteresowań dzieci, (zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,) Rozchodzenie się dzieci do domu.
GODZ. CZYNNOŚCI
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czas do realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną). Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierunkowe na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne: oglądanie książeczki. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
8.00 – 8.30 Zabawa ruchowa
8.30-9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne Przygotowanie do śniadania
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych
9.00 – 9.45               Zajęcia wychowawcze-dydaktyczno, programowe, obowiązkowe organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, poznajemy litery, liczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy, Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
Przygotowanie do II śniadania II śniadanie
Zabawa ruchowa Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, logopedia, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodowe itd...
Czynności samoobsługowe i higieniczne
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów).
  11.10 – 11.45 Przygotowanie do obiadu I danie
11.45-13.20     Poobiedni relaks, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza, (leżakowanie w grupie dzieci młodszych)
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w terenie, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 - 14.20 Przygotowanie do obiadu II danie
14.20-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów). pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Zabawy dowolne g/w zainteresowań dzieci, (zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,) Rozchodzenie się dzieci do domu.
* Zajęcia dodatkowe są realizowane podczas codziennego planu dnia. Szczegółowy plan zajęć dodatkowych dostępny w zakładce kalendarium