Idea Smyka

 
Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci . Stwarzamy atmosferę sprzyjająca akceptacji każdego dziecka. Pragniemy aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia. Chcemy aby nasze dzieci były ciekawe świata, pomagamy stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych. Staramy się aby wychowankowie znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągniecie sukcesu. Zmierzamy do tego aby dziecko było świadome i wrażliwe. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło ich twórczo i kreatywnie myśleć oraz działać w przyszłości.- pracujemy według Planu Daltońskiego

- nadmorska lokalizacja – 15 m od zejścia na plażę – zapewniającą dzieciom zdrowy morski klimat i piękny krajobraz,

- zdrowa kuchnia która zapewnia zrównoważony rozwój dziecka

- innowacyjne programy

- proekologiczne wychowanie dzieci

- indywidualne podejście do każdego dziecka

- wspaniałą atmosferę sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi dziecka

- monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci

- wolontariuszy z krajów UE by poszerzyć horyzonty naszych podopiecznych

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta".


Jan Paweł II