Opłaty za przedszkole


1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

GRUPY Z ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI - POBYT CAŁODNIOWY
Czesne przy pobycie dziecka od 06.00 – 17.00 – OPŁATA STAŁA – 150 zł

(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne)

WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE – 10,00 zł.

W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje odliczona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności (w miesiącu następnym). UWAGA! Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu u wychowawcy lub telefonicznie

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe, na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mail.

Nr konta: 8594 8412 2220 3500 0189 2000 02

2. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2019/20

GRUPY ZŁOTÓWKOWE I PODSTAWA PROGRAMOWA
zgodnie z Art. 14 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty wynoszą 1,00 zł. za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godz. dziennie).

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 8,20 zł.
W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ – 7,00 zł.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe, na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mail.

Nr konta: 8594 8412 2220 3500 0189 2000 02