Oferta żłobka


Żłobek jest pierwszym miejscem, do którego rodzice zapisują swoje pociechy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego/wychowawczego. Do żłobka Smyk zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Warto podkreślić, że nasz żłobek to miejsce, gdzie wspieranie harmonijnego, wielopłaszczyznowego rozwoju najmłodszych jest priorytetem. Oprócz fachowej opieki oferujemy dzieciom w ramach czesnego szereg aktywności m.in.:
 

Zajęcia plastyczne i techniczne

sensoplnstyka

Eksperymenty

Wyjścia na spacery i obserwowanie przyrody


Zajęcia wspierające integrację sensoryczną

zajęcia
ruchowe

Zajęcia
muzyczne

zabawy z
językiem angielskim


Capoeira

Rytmika

Zajęcia kulinarne

Wspieranie rozwoju małej i dużej motoryki


Zajęcia
logopedyczne

Zajęcia taneczne z elementami zumby

Wyjścia do sali zabaw Symkolandia
 
 
Maluchy są ciekawe otaczającej ich rzeczywistości a naszym zadaniem jest wspieranie ich w eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania. Dzięki wszechstronnej aktywności dzieciom jest znacznie łatwiej odnaleźć się później w przedszkolu. Uczęszczanie dzieci do żłobka sprzyja także rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności. Co więcej, dzieci poprzez codzienny kontakt z rówieśnikami, już od maleńkości uczą się współdziałania w grupie, tworzą relacje i doskonalą umiejętności społeczne.
 
 
 

Plan dnia

GODZ. CZYNNOŚCI
6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czas do realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną).
Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierunkowe na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne: oglądanie książeczki. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Zabawa ruchowa
8.30-9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne Przygotowanie do śniadania
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć/ wyjścia na spacer
9.00 – 11.10               Zajęcia wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy.
Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, obserwacje przyrodnicze
Czynności samoobsługowe i higieniczne
Przygotowanie do II śniadania II śniadanie
  11.10 – 11.45 Przygotowanie do obiadu I danie
11.45-14.00     Poobiednia drzemka
Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 - 14.20 Przygotowanie do posiłku Zupa
14.20-16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów). Pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Zabawy dowolne g/w zainteresowań dzieci, (zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,) Rozchodzenie się dzieci do domu.