Rekrutacja

 
Rekrutacja do ŻŁOBKA SMYK na rok szkolny 2021/2022

1) Rodzice dzieci aplikujących do żłobka pobierają i składają OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA od 15 lutego 2021r. do 15 marca marca 2021r. Wypełnione oświadczenia będzie można złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku przedszkola ul. MYLNA 3 A lub wysłać wypełniony skan wniosku na adres mailowy smyk.kwidzyn@gmail.com

2) Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka zostanie podana do wiadomości telefonicznie 12 kwietnia 2021 r. Administracja żłobka będzie dzwonić do rodziców z informacją o wyniku rekrutacji.


UWAGA ! Rekrutacja do żłobka w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.

Oświadczenie do pobrania